POLSKI

28.05 - 02.06. 2024

GET BORNHOLM IN YOUR SAILS!

Challenge dla załóg jednoosobowych (SH), dwuosobowych (DH)

i dla wieloosobowych (FC)Regaty ORW Bornholm są otwarte dla wszystkich jachtów kilowych.

Przewidziane są następujące Klasy*:

Klasa I - SH z LOA do 10 m.

Klasa II - DH z LOA do 10 m.

Klasa III - FC z LOA do 10 m.

Klasa IV - SH z LOA 10 metrów i powyżej.

Klasa V - DH z LOA 10 metrów i powyżej.

Klasa VI - FC z LOA 10 metrów i powyżej.Do zdobycia w każdej z klas są następujące nagrody:

Bornholm Challenge Trophy**

Christiansø Challenge Trophy**

  oraz ORW Bornholm Trophy


* Warunkiem powstania klasy jest rejestracja co namniej 3 jachtów w danej klasie. 

** Trofea Bornholm Challenge oraz Christiansø Challenge są własnością Jacht Klubu Nexø.

Zwycięzcy wyścigu zobowiązani są  do zwrotu trofeum, do Jacht Klubu do 5 kwietnia następnego roku.

Bornholm Challenge

Christiansø Challenge

PROGRAM

 

 

29.05.2024 Środa

         

Pierwsze jachty przypływają do portu Nexø. Dzień organizacyjno-rekreacyjny

 

30.05.2024 Czwartek

 

09.00 Otwarcie biura regat - budynek Jacht Klubu Nexø.

          Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń.

          Wręczenie informacji, znaków regatowych i         

          sponsorskich. Przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu 

          „Nexø In-port Race”.

12 00 Rozpoczęcie wyścigu portowego.

17.00 Dalsze przyjmowanie zgłoszeń, wręczenie informacji,

          znaków regatowych i sponsorskich.

20.00 Przyjęcie powitalne dla uczestników.

 

31.05.2024 Piątek

 

05.00 Odprawa kapitanów.

06.30 Start do I wyścigu (Bornholm Challenge).

 

1.06.2024 Sobota

 

06.00 Odprawa kapitanów.

07.30 Start do II wyścigu (Christiansø Challenge).

19.30 Oficjalne zakończenie regat ORW BORNHOLM 2024, 

          rozdanie nagród.

20.00 Przyjęcie na zakończenie regat.

  

2.06.2024 Niedziela

 

Jachty odpływają z Nexø.

NEXØ  -   55°04.00'N  015°08.60'E